Què és l'AMPA?

Com diuen les seves sigles, Associació de Mares i Pares d’Alumnes, l’AMPA és l’entitat que agrupa els pares i mares de l’escola per tal d’estructurar la seva participació al servei del conjunt de la comunitat educativa. 

Quines funcions té?

En general, podem dir que les seves funcions són:

  • Dialogar, col·laborar i donar suport a la comunitat educativa per tal de millor la qualitat de l’educació dels nens i nenes.
  • Oferir un espai de diàleg i també una infraestructura perquè es puguin organitzar serveis i activitats.
  • Fomentar la relació entre mestres i AMPA i cohesionar la comunitat educativa de l’entorn dels nostres fills.
  • Participar en la millora dels espais i materials de l’escola.
  • Representar les famílies al consell escolar.
  • Impulsar reflexions i canvis.