Com funciona?

L’AMPA es nodreix de la participació desinteressada, voluntarista, imaginativa i generosa del col·lectiu de mares i pares de l’Escola Cirera.

Algunes de les seves funcions les delega en una Junta Directiva que és qui regeix, administra i representa l’associació, a l’hora que gestiona els recursos que aporten els associats en una quota (20 euros) de pagament anual.

Els pares i mares que ens hem ofert per ser membres de la Junta ens trobem un cop al mes a la nit per anar organitzant totes les activitats assignades. El calendari de reunions l’establim a principi de curs i aquestes són obertes a tothom.

Per cada una de les activitats hi ha Comissions organitzades.

 

 

 

COMISSIONS

 

 

 

Comissió permanent

Reunir-se per resoldre algun problema o tema en caràcter d’urgència, que no pugui esperar  la reunió de junta.(president, vicepresident, tresorer i secretari)

Participar a nivell municipal en les reunions que puguin haver.hi

 

 

Comissió de  menjador

 

Organitzar el menjador de l’escola: personal, pla de funcionament, espais, menú, riscos laborals...

Informar a les famílies en el document d’inici de curs sobre aspectes del menjador.

Contactes amb Masia Bartrès

Donar la normativa de menjador als alumnes de P3

Reunions trimestrals amb el personal de menjador i amb la direcció de l’escola quan faci falta.

Estipular els preus del menjador junt amb tresoreria.

 

 

Comissió de festes

Organitzar les diferents festes que organitza i/o participa l’AMPA: castanyada, Nadal, carnestoltes, i festa de fi de curs..

Reunions per organitzar les festes per després poder passar la informació a la junta i demanar voluntaris (tots els membres de junta col·laboren el dia de la festa) per les diferents tasques que comporta cada festa.

Recull de valoració i organització de cada festa per facilitar la tasca pel proper any.

Buscar voluntaris per ajudar en l’organització de les festes de l’escola.

 

 

Comissió d’extraescolars

 

Contactes am Valors en Joc (empresa que porta les activitats d’extraescolars i casals de la nostra escola).

Organitzar extraescolars a la nostra escola:futbol, angles, escacs, taekondo, ...(monitors, dies, espais)

Organitzar les acollides matinals.